Ekologija

Prisutnost bisfenola A (BPA) u plastici

Bezbednost plastičnih materijala česta je i poznata tema u svetu koja je otvorila mnoge diskusije počevši od toga šta u sebi plastika sadrži do posledica koje se usled njene upotrebe pojavljuju i utiču na ekološki sistem. Danas gotovo svako domaćinstvo koristi plastične proizvode. Bisfenol A ili BPA  je organsko jedinjenje koje sadrži 15 atoma ugljenika i koristi se često u  proizvodnji plastike, konzervi, tetrapaka, itd. Takođe se koristi u pravljenju epoksi smole koja se upotrebljava kao premaz cevi za vodu, konzervi za hranu i piće i u izradi termalnog papira koji služi za štampanje fiskalnih računa.

Image by anncapictures from Pixabay 

Prilikom istraživanja pronađeni su tragovi hormona u sastavu BPA, što je prouzrokovalo zabrinutost kod ljudi i sumnju u bezbednost proizvoda koji sadrže bisfenol A. Naime, njegove čestice mogu preko hrane i pića iz plastičnih flaša ili konzervi dospeti u ljudsko telo. Prema rečima i savetu molekularnog biologa, Brusa Blumerga, u intervjuu koji je dao za Biznis insajder, čuvanje hrane u staklenim i keramičkim posudama je bezbednije nego odlaganje hrane u plastičnim posudama, jer u kontaktu sa toplotom, hemikalije koje ta plastika sadrži se vezuju za hranu. Ovakve tvrdnje su navele ljude da još više sumnjaju u bezbednost plastičnih proizvoda koji sadrže BPA.

Uprava za hranu i lekove u Sjedinjenim Američkim Državama (FDA- Food and Drug Administration) je zabranila upotrebu BPA u procesu proizvodnje flašica za bebe i pakovanja bebi hrane. Doduše, ovakva odluka je doneta na bazi činjenice da su ljudi prestali da kupuju navedene proizvode, umesto iz razloga bezbednosti.

S druge strane, dosadašnja ispitivanja dejstva bisfenola, vršena od strane Uprave za hranu i lekove (FDA) su sledeća:

  • Doziranjem trudnih glodara sa 100-1000 puta više bisfenola nego što su ljudi izloženi hranom je pokazala da je nivo bisfenola A, iako prelazio sa majki na potomstvo, bio toliko nizak da nije mogao da se meri.
  • Oralna primena bisfenola A rezultira brzim metabolizmom bisfenola A u neaktivni oblik. To rezultira daleko nižom unutrašnjom izloženošću bisfenolu od one koja se javlja kod drugih puteva izlaganja, kao što je injekcija.
  • Otkriveno je da primati (uključujući i ljude) svih staronsnih grupa efikasno metaboliziraju i izlučuju bisfenol A mnogo brže i efikasnije od glodara.

Trenutno se i dalje radi na detaljnom izučavanju uticaja bisfenola A na ljudsko telo i prema rečima FDA poslednje studije su dokazale da je bisfenol A bezbedan u količini u kojoj se javlja u namirnicama. EFSA (Evropska organizacija za bezbednost hrane) preispitivala je nova istraživanja BPA i zaključila da ih ništa ne navodi da zaključe da su nivoi BPA u hrani kakvi su trenutno opasni, premda i dalje namerava da istražuje bisfenol A.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.